Afgelopen zomer werden Hans Groot en ik benaderd met het verzoek een schatting te geven van het aantal overwinteraars in het stedelijk gebied van Haarlem. Hans door Ruud Altenburg uit Amsterdam, ik door Martin Poot uit Utrecht. Met hulp van de VZK-mailgroep hebben Hans en ik een eerste poging gedaan om een grove schatting te maken. We kwamen tot een schatting van 20 à 30 in Haarlem overwinterende Grote Gele Kwikken. Onze schatting is gebruikt in overzichtsartikelen die onlangs verschenen in De Kruisbek en De Gierzwaluw. De idee was een en ander uit te werken voor een stuk in Fitis, maar uit tellingen op (gemeenschappelijke) slaapplaatsen in Utrecht blijkt, dat schattingen aan de hand van losse waarnemingen waarschijnlijk te laag zijn. Daarom willen we proberen slaapplaatsen in de regio in kaart te brengen. Martin Poot uit Utrecht wil proberen tot een landelijk overzicht te komen van het voorkomen van slaapplaatsen en in tweede instantie een beter gefundeerde schatting van het totaal aantal overwinterende Grote Gele Kwikstaarten in Nederland, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hierbij stellen we aan iedereen de vraag om locaties van (vermoedelijke) slaapplaatsen aan ons door te geven. Dan kunnen we proberen (simultaan)tellingen te organiseren om een beter idee van de aantallen overwinterende Grote Gele Kwikken in de regio te krijgen.