In 2002 zijn de vogelkundige, floristische en overige natuurwaarden van het niet vrij toegankelijke Sleutelbosje geïnventariseerd. Het Sleutelbosje ligt in de gemeente Bloemendaal, is eigendom van de Provincie en is in beheer bij NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. In het kader van de bestemmingsplanprocedure Duinlustpark heeft de gemeente Bloemendaal aan de Provincie gevraagd of zij bereid is tot openstelling. Momenteel is nog onduidelijk wat de uitkomst hiervan is. De resultaten van de inventarisatie van broedvogels, flora en overige waarden dienen als ondersteuning voor de beslissing omtrent openstelling.