Het terrein is gelegen in de gemeente Velsen en bevindt zich ten noorden van Spaarndam. De grenzen worden gevormd door het Noordzeekanaal in het noorden, Zijkanaal C in het oosten en de Kanobaan en Zijkanaal B in het zuiden en westen. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 450 ha. Het gebied is opgenomen in het recreatiegebied Spaarnwoude, welke een oppervlakte moet gaan krijgen van 2750 ha.