De grenzen van het terrein, dat gelegen is ten noorden van Spaarndam, worden gevormd door het Noordzeekanaal, de Zijkanalen B en C en de kanobaan. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 450 ha. Een groot deel van het oorspronkelijke landschap, akkerland (gebied 1 en 2), is vervangen door een aangeplant bos (gebied 4 en 5) dat voornamelijk bestaat uit Els, Es, Populier en Meidoorn met verder o.a. Eik en Beuk.