Nu het veldwerk is gedaan, wordt achter de schermen druk gewerkt aan het schrijven en samenstellen van de nieuwe uitgave van de Broedvogelatlas Noord-Holland (SVN). Met deze uitgave willen de Samenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland zich nadrukkelijk presenteren. Ook de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft zich ingespannen om een goede bijdrage aan het nieuwe overzicht te leveren. Het uitbrengen van de atlas is in alle mogelijk opzichten een Titanenklus. Zowel het verzamelen van de gegevens, als het schrijven en samenstellen én het financieel mogelijk maken van de uitgave vergen veel energie. Het organisatiecomité is momenteel druk doende om fondsen te vergaren die een mooie uitgave mogelijk maken, onder meer door het laten sponsoren van vogelnamen. Per juli 2009 zijn er tachtig vogelsoorten gesponsord. Dat betekent dat toen nog 71 soorten om een sponsor vroegen; Hoeveel en welke nu nog beschikbaar zijn is te zien op de lijst van www.vogelwerkgroepennh.nl Wie voelt zich niet geroepen de sponsor te zijn van Putter, Vuurgoudhaan, Zomertaling, Bontbekplevier, Kuifeend, Kwartel, Raaf, Zanglijster, Appelvink of een van al die mooie andere vogels, die nog wachten op een vorm van financiële patronage. De beloning: een plaats in het mooie boek en een levenslang goed gevoel. De kosten bedragen 150 euro, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe broedatlas.