Gedurende het winterhalfjaar kan men ’s morgens de Spreeuwen over de stad zien uitzwermen naar de voedselgebieden om ze vanaf ongeveer een uur voor het donker worden in tegenovergestelde richting naar de slaapplaatsen te zien vliegen, soms in hele wolken. Een van deze slaapplaatsen is de oprijlaan van de Noorder begraafplaats aan de Vergierdeweg waar de Spreeuwen zich bij duizenden in de Iepen en Grove Dennen bevinden, waarbij zware takken afbraken onder het gewicht van de vele vogels.