Vogelbescherming Nederland zoekt in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland voor Haarlem en omliggende gemeenten een Stadsvogelwacht. Gaat de vogelstand in de directe woonomgeving u aan het hart en wilt u zelf een actieve rol vervullen bij het vogelvriendelijk maken en houden van de stad? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor u. De stadsvogelwacht informeert en adviseert gemeenten en bedrijven over het vogelvriendelijk inrichten van de leefomgeving, fungeert als lokaal aanspreekpunt, signaleert activiteiten die de vogelstand kunnen schaden. U bent in Zuid-Kennemerland de vooruitgeschoven post van Vogelbescherming Nederland en houdt de ‘vinger aan de pols’. De stadvogelwacht wordt op allerlei manieren ondersteund door Vogelbescherming Nederland. De stadsvogelwacht krijgt bijvoorbeeld een training. Daarin zullen vooral stadsecologische, juridische en planologische aspecten aan bod komen. Heeft u interesse in deze functie of heeft u vragen neem dan contact op met Birgit Brenninkmeijer, birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl of per telefoon (030-6937784).