Afgelopen voorjaar kon er voor het laatst geteld worden voor het atlasproject broedvogels van SOVON. In ons werkgebied moesten nog enkele gebieden in de Haarlemmermeer bezocht worden. Daarnaast was het mogelijk om in de reeds onderzochte blokken aanvullende waarnemingen te doen. In dit artikel een kort overzicht van de resultaten uit 2000.