Wereldlijsten, Nederlandse lijsten, Noord-Hollandlijsten, jaarlijsten, maandlijsten, huis- en tuinlijsten, zelf-ontdek-lijsten en, ja, regiolijsten. Veel vogelaars hebben wat met lijstjes. Ik in ieder geval wel. Hoewel ik niet overal vogellijsten van bij hou, ben ik sinds het uitkomen van onze Avifauna zeer geïnteresseerd in de regiolijst van Zuid-Kennemerland. De indrukwekkende totaallijst van in ons gebied waargenomen vogelsoorten in ogenschouw nemend besloot ik mijn eigen lijst eens op te gaan stellen. En vervolgens vroeg ik anderen, onder andere via Fitis, dat ook te doen, om mijn aantal eens met dat van anderen te vergelijken. In dit artikel wordt de tussenstand van deze competitie van regiolijsters gegeven. Om een en ander in een breder kader te plaatsen, wordt ook een eerste update gegeven van de in ons werkgebied waargenomen vogelsoorten. Het is mijn bedoeling om voortaan in iedere eerste Fitis van het jaar een jaaroverzicht te geven van de interessantste ontwikkelingen in onze regiolijst en een tussenstand van de regiolijsters.