Sinds 1998 is de Gierzwaluwwerkgroep Haarlem (onderdeel van de Stichting Gierzwaluwwerkgroep Nederland www.pz.nl/gierzwaluw) actief, die zich met name bezighoudt met bescherming van nestplaatsen. Sindsdien zijn in Haarlem ongeveer 300 nestkasten geplaatst. Doel van het nestkastenproject is om zoveel mogelijk te compenseren voor broedruimte die verloren gaat door renovatie en opknapbeurten van daken. De meeste kasten hangen in het Garenkokerskadekwartier, de overige kasten hangen verspreid door Haarlem. Momenteel richt de werkgroep zich meer op gemeente en aannemers met als doel om bij bouw en renovaties vervangende nestruimte te creëren. In 1998 heeft de Gierzwaluwwerkgroep contact gezocht met de Vogelwerkgroep o.a. met het verzoek om inventarisaties uit te voeren. In 2000 is hiermee een start gemaakt. Allereerst is een brief gestuurd naar alle nestkastbezitters waarin wordt aangegeven dat er geïnventariseerd gaat worden, om te voorkomen dat men schrikt wanneer iemand met verrekijker naar het slaapkamerraam staat te kijken. Daarbij is een enquête gevoegd om een indruk te krijgen van de resultaten tot nu toe; de respons was 57%. Zoals verwacht op basis van andere projecten in het land, zijn nog geen resultaten te melden, alleen één mogelijk broedgeval in 1999 dat in 2000 geen vervolg kreeg. Het is bekend dat Gierzwaluwen zeer plaatstrouw zijn en pas na vele jaren een nieuwe broedplaats aandurven. Bij een aantal kasten is gebruik gemaakt van bandopnamen met gierzwaluwgeluiden; in die kasten was gemiddeld meer interesse dan in de kasten zonder geluidsopnamen.