Hans Groot schetst elders in deze Fitis (pp: 97-108) een beeld van het voorkomen van een drietal soorten op de Zuidpier. Steenloper is een van deze soorten. Op de pier is deze soort een wintergast, die van half augustus tot half april gezien wordt. De hoogste aantallen verblijven er in het najaar, vooral van eind september tot en met half november. Tijdens zeetrektellingen in Bloemendaal aan Zee wordt een geheel ander seizoenspatroon vastgesteld. Als ‘aanvulling’ op het stuk van Hans wordt het voorkomen van Steenlopers langs de zeetrekpost besproken.