Dit is waarschijnlijk maar een deel van het werkelijke aantal roofvogels dat gesneuveld is; lang niet alle eksemplaren werden gevonden. Er is dit jaar weer een onderzoek geweest naar vergiftigingsgevallen bij roofvogels en uilen in Nederland. Twee van de bij ons gevonden Sperwers werden onderzocht, waarvan bij één de doodsoorzaak onbekend was en de ander een vergiftiging met dieldrin had. Een opgezonden Torenvalk van deze zomer wordt nog onderzocht.