Het is al weer een tijd geleden dat de avifauna Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer, het standaardwerk voor iedere serieuze vogelaar, het licht zag. Voor het tot stand komen van dit boek werd in 1993 de “Stichting Avifauna Zuid-Kennemerland” opgericht, o.a. om te zorgen dat de vogelwerkgroep geen financieel risico liep. Sinds het verschijnen van de Avifauna leidt de stichting een sluimerend bestaan. Begin dit jaar besloot het bestuur van de vogelwerkgroep de stichting niet op te heffen, maar te laten voortbestaan voor toekomstige publicaties. Sindsdien is er een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit Steve Geelhoed, secretaris, Ferdy Hieselaar, penningmeester, en ondergetekende, voorzitter. Hoewel het bestuur dus bestaat uit zeer gemotiveerde mensen, heeft dit nog niet tot concrete plannen geleid. De stichting heeft namelijk drie grote handicaps. Ten eerste is zij gestart met de mooiste avifauna aller tijden, waardoor ieder volgend product alleen maar minder kan zijn. Ten tweede is een groot aantal potentiële schrijvers nog niet hersteld van hun bijdrage aan de Avifauna. Ten derde lijkt de Avifauna zo volledig dat er vrijwel niets meer te melden valt. Toch laten wij ons daardoor niet uit het veld slaan, want gelukkig is het boek inmiddels al weer twee jaar oud en stapelen de nieuwe gegevens zich op. Het kan daarom niet lang duren voor nieuwe ideeën voor een uitgave zich aandienen. Waarmee niet gezegd is dat een uitgave per se over tellingen moet gaan. De doelstelling van de stichting laat ook ruimte voor pakweg een fotoboek, een cd met vogelgeluiden of een natuurfilm (als het maar wel over vogels gaat). Nou lijkt het laatste ons wat ambitieus, dus willen we ons voorlopig beperken tot het (laten) uitgeven van brochures, rapporten en boeken. In principe ondersteunt de stichting alle activiteiten die de verspreiding van de kennis over vogels bevorderen. Voorlopig stelt de stichting zich nog niet actief op bij het stimuleren van projecten (ook de bestuursleden zijn nog niet geheel hersteld), maar in de toekomst zal hier verandering in komen. Dus heeft u een manuscript liggen of heeft u gewoon een idee voor een uitgave, laat het ons weten. Donaties kunt u uiteraard overmaken op onze girorekening.