Op 27 september 1958 passeerde de notariële akte waarmee de Stichting Cornelis van Lennep 1751-1813 een feit werd. Het was een initiatief van een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem om te komen tot de aanleg van een vinkenbaan in de oorspronkelijke stijl, zoals er ooit vele langs de kust te vinden waren. Dat initiatief mondde uit in een vinkenbaan in de Kennemerduinen, niet veel later gevolgd door banen in de AWD (’t Paradijsveld) en het Noordhollands Duinreservaat (Castricum). De naam Comelis van Lennep werd gekozen als hommage aan de man die het vogeltrekonderzoek in Kennemerland op wetenschappelijke grondslag startte. De basis voor veel latere studies. Wie was deze telg uit de bekende patriciërsfamilie Van Lennep?