De Vogelwerkgroep Haarlem en de Alg. Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie Haarlem hebben in de winter 84/85 hun samenwerking in verband met het tellen van stookolieslachtoffers voortgezet. Dit heeft geleid tot het onderstaande verslag waarin een beeld wordt gegeven van de telresultaten. De telresultaten zijn verkregen door de kust van Zuid-Kennemerland te verdelen in de trajecten Noordwijk-Zandvoort, Zandvoort-Bloemendaal en Bloemendaal-IJmuiden.