In het winterhalfjaar 1983/1984 is door leden van de Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie (ANJC) afdeling Haarlem en de Vogelwerkgroep Haarlem gezocht naar stookolieslachtoffers langs de kust tussen Noordwijk en IJmuiden. Helaas moest ook dit jaar geconstateerd worden dat er veel vogels het slachtoffer zijn geworden van de op zee drijvende olie. In het nu volgende verslag willen wij hier verder op in gaan.