Reeds enige jaren wordt er in landelijk verband naar stookolieslachtoffers gezocht langs de kust. Deze gegevens worden verzameld door het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (N.S.O.). Ook voor de kust vam ons eigen rayon spoelen tijdens het winterhalfjaar geregeld stookolieslachtoffers aan, zoals Zeekoeten en Drieteenmeeuwen. Het traject Noordwijk-Zandvoort Zuid wordt al enige tijd geteld door een aantal ACJN-leden, terwijl op het traject IJmuiden-Bloemendaal aan Zee reeds enkele vogelwerkgroepers actief zijn.