Zoals gebruikelijk heeft onze vogelwerkgroep weer meegedaan aan de landelijke Stootvogeltelling, die gehouden werd op 6-14 december 1980 en 7-15 februari 1981. Het gebied, dat geteld werd, was in te delen in twee stukken, namelijk de polders ten noorden en ten oosten van Haarlem en de duinen van IJmuiden tot Noordwijk. De getelde gebieden in de duinen waren: Kennemerduinen, Kraansvlak, Middenduin (alleen op 6-14 december), AW-Duinen, Duin en Kruidberg, Heerenduinen, Middenheerenduinen en Koningshof (alleen op 7-15 februari). De getelde gebieden in de polder waren: Spaarnwouderbos (deelgebieden Inlaagpolder, Buitenhuizen, Houtrak, de Liede en Oosterbroek), Heksloot, Velserbroekpolder en het overgebleven stuk van de Houtrakpolder. Er werd in de weekenden geteld.