Door de aanleg van de havendammen bij IJmuiden en met name de verlenging daarvan in de periode 1962-1967 is het het zandtransport langs dit deel van de kust drastisch veranderd. Zuidelijker werd o.a. bij Parnassia en nu ook bij Bloemendaal aan Zee de kust afgeslagen en het vrijkomende zand wordt pal ten zuiden van de Zuidpier weer afgezet. Dit proces werd nog voor de verlenging van de pieren in de jaren vijftig reeds voorspeld door de toenmalige badmeester van Zandvoort Jacob Termes. Hij heeft het dus bij het rechte eind gehad i.t.t. Rijkswaterstaat, dat toendertijd geen grote veranderingen in het verloop van de kust verwachtte ten gevolge van de verlenging van de pieren.