Vogelaars hebben een verhoogd risico op een tekenbeet en daarmee op de kans dat ze de ziekte van Lyme oplopen. De GGD attendeert natuurliefhebbers op het risico van een tekenbeet. Vooral tussen maart en oktober zijn teken actief in het struikgewas en hoge gras van bossen en duinen. Teken komen vooral voor in gebieden met een vochtige dikke humuslaag. Ieder jaar worden ruim 30.000 mensen door een teek gebeten. Wordt een teek niet binnen 24 uur verwijderd, dan loopt u kans dat de ziekte van Lyme wordt overgedragen. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid.