Het veenweidegebied ten oosten van Haarlem behoort tot de beste weidevogelgebieden van Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal. Hier broedt de helft van alle Watersnippen, een derde deel van alle Slobeenden en een kwart van alle Tureluurs, die in Noord-Holland-Zuid zijn aangetroffen. Ook is het een van de twee gebieden die nog Kemphanen herbergen. Dit is gebleken uit de milieu-inventarisatie, in 1981 tot en met 1983 door de provincie Noord-Holland uitgevoerd ten zuiden van het Noordzeekanaal. Kees Scharringa schrijft erover in ”De Graspieper” (1984, nr. 1), het blad van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, waarvan ook de VWG Haarlem deel uitmaakt.