De waarnemers hebben 56 lijsten ingezonden. Er zijn 96 vogelsoorten gezien. Zeldzaam was de komst van 3 Chileense Flamingo’s op 1 februari, waargenomen door C. de Groot en P. van Galen. Het vroor toen ongeveer 4° en de meertjes waren bevroren op een windwak na. Op die dag zagen ze o.m. ook nog 2♀♀ Brilduiker en een Blauwe Kiekendief, dus wel een bewijs dat er ook bij vorst hier nog wel wat te beleven valt. Van de Flamingo’s is er maar één gebleven, het laatst gezien op 22 april.