In de afgelopen jaren werden in ons rayon (de gebieden Duin en Kruidberg, Middenheereduin, Heerenduin, Santpoort en het Burg. Rijkenspark) Bosuilen, Toren- en Boomvalken geringd. Dit gebeurde samen met een nestkastenproject. De nestkasten werden vroeger door de vogelwerkgroep IJmuiden en later een paar jaar door de Vogelwerkgroep Haarlem gecontroleerd (zie hiervoor de verslagen, die in de Fitis zijn verschenen). Er werden voornamelijk nestjongen geringd en soms werden ook de broedvogels zelf van een ring voorzien. In een eerder verslag werden eerdere terugmeldingen behandeld van Bosuilen en Torenvalken. De eerste datum is de ringdatum met daarachter de ringplaats. De tweede datum is die van een terugmelding met daarachter de desbetreffende plaats en oorzaak. Achter het ringnummer wordt de leeftijd vermeld toen de vogel geringd werd.