De Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland heeft alle artikelen over vogels uit de Noord-Hollandse vogeltijdschriften De Pieper en De Graspieper, op een CD-ROM gezet. Daarmee maakt deze CD veertig jaar ornithologie in Noord-Holland (1962-2001) weer toegankelijk voor oude en nieuwe geïnteresseerden. Alle artikelen zijn ten behoeve van de CD als tekst gescand, wat digitaal zoeken mogelijk maakt. Zo bezit de CD de mogelijkheid snel te zoeken op vogelsoort, de naam van een auteur, beschreven gebied en nog een aantal categorieën. Alle artikelen zijn van een nieuwe lay-out voorzien, die goed leesbaar is op beeldscherm. Alle grafieken en tabellen zijn uiteraard overgenomen, maar tekeningen en foto’s alleen voor zover die van belang waren voor een goed begrip van de tekst. De CD geeft een mooi inzicht in de ontwikkeling van de veldornithologie, waarbij, zoals bekend amateurs (in de goede betekenis van het woord, ‘liefhebbers’ dus) altijd een belangrijke rol gespeeld hebben. Menig artikel zal voor toekomstige onderzoekers nog een referentiepunt uit het recente verleden kunnen bieden.