Het laatste nummer van Tussen Duin en Dijk zit weer vol nieuws en wetenswaardigheden over de natuur van Noord-Holland. Wie zich de laatste jaren in de Kennemerduinen verbaasd heeft (of zelfs boos heeft gemaakt) over de kale zandvlaktes die daar met graafmachines zijn gecreëerd, moet dit zeker lezen. Hij of zij vindt in een uitgebreid artikel over het duinbeheer in dat gebied de redenen waarom dat gebeurd is en inzicht in de resultaten van die ingrepen. Zeldzame planten als Parnassia en Strandduizendguldenkruid hebben daardoor nieuwe kansen gekregen. Ook libellen en vogels profiteren. Maar is veel meer. Er is aandacht voor een nieuwe soort hooiwagen die bezig is aan een opmars in Noord-Holland en het welk en wee van de visdief in de periode 1995-2005 wordt geanalyseerd. Wist u dat er in 2005 meer Visdieven in Noord-Holland broedden dan in de jaren daarvoor, maar dat meer dan de helft daarvan op het natuur-ontwikkelingsproject ‘De Kreupel’ in het IJsselmeer broedde?