De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland vierde op 14 september 2001 haar 50-jarig bestaan. Om het jubileum luister bij te zetten, werd aan de leden een extra bijdrage gevraagd. Nu eens niet om voor onszelf te gebruiken, maar om een vogelvereniging in een arm land te steunen. Er werd contact gezocht met Vogelbescherming Nederland, die weer deel uitmaken van Bird Life International. Zij waren juist bezig om een kantoortje te openen voor Bird Life Rusland in Moskou. Besloten werd hieraan mee te werken en het geld te bestemmen voor een computer. De leden hebben ruimhartig geld gedoneerd en het bedrag werd door het bestuur verdubbeld. Hierdoor liep het bedrag op tot ƒ 5.000 (□ 2.270), waardoor ook nog de nodige randapparatuur aangeschaft kan worden. Een tweede actie is bedoeld voor Estland. Een school die met de leerlingen aan vogelonderzoek wil gaan doen heeft geen geld voor o.a. kijkers. Daarom een oproep aan iedereen die een overcomplete kijker in de kast heeft liggen. Denk eens aan jonge vogelaars in Estland en neem contact op met Hans Vader, tel. 0252-520444. Bij voorbaat dank en u wordt op de hoogte gehouden.