Hé, de Vogelwerkgroep organiseert een excursie voor kinderen, en nog wel naar de Bosuilen met Fred Koning in de Amsterdamse Waterleidingduinen! Ik heb de datum meteen opgeschreven in de agenda van mijn moeder. Jammer genoeg gaat de excursie niet door op zaterdag 24 april 2004, want de uilen zijn laat met broeden dit jaar. Gelukkig krijgen we een nieuwe kans op dinsdagavond 11 mei. Met nog vier andere kinderen mag ik in de bus bij Fred en rijden we naar de eerste uilenkast. In deze kast zitten drie jonge Bosuilen en die krijgen allemaal een ring om hun poot. Ze worden door Fred gemeten en gewogen. Ik mag er ook eentje vasthouden! Daarna rijden we naar een volgende nestkast. Als we vlak bij het nest zijn vliegt opeens een uil over ons heen. Niet iedereen heeft ‘m gezien, want het ging heel stil. Ook in deze nestkast zitten drie jongen en die worden ook geringd. Fred vertelt over de uilen. Hij weet er erg veel van want hij doet al jaren onderzoek naar de Bosuil. Na een uurtje rijden we terug naar de parkeerplaats en gaan we weer naar huis.