De Natuurbeschermingscommissie is dit jaar een aantal maal bij elkaar geweest om de hieronder genoemde activiteiten af te stemmen. Tevens zijn veel van deze punten in het overleg met de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk (SZKN) aan de orde. De opsomming is gegroepeerd naar het soort terrein. Daarbinnen worden eerst de successen vermeld, want hoe bescheiden soms ook, ze mogen er zijn.