Regelmatig ontvangt de redaktie informatiebladen, tijdschriften, jaarverslagen e.d. die door andere ornithologische verenigingen worden toegestuurd. Deze geschriften gaan allemaal in het archief van onze vogelwerkgroep, bij de sekretaresse Mevr. G. Bloem-Margadant, Veldlaan 8 te Bentveld. Ook van de Fitis is van elke uitgave minstens 1 eksemplaar in het archief aanwezig. Omdat de literatuur voor ieder van onze leden tij mevr. Bloem ter inzage ligt zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de uitbreiding van het archief. Hieronder vindt u een eerste opgave met vermelding van de interessantste inhoud van de diverse bladen: De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 3 no. 5: Nestkasten in Bussums waterleidingbos 1969, Een zondagmorgen op de hei, De buizerd mocht ”Piak”, Mevr. Vogel vloog eruit, V.W.G.-ers in de Camargue, Waarnemingen van flamingo, casarca’s, Poelruiter en ooievaars, Turkse tortels nemen toe als er op wordt geschoten.