De Giervalk (Belgisch ornithologisch tijdschrift): jaargang 56 no. 1 tot en met jaargang 57 no. 2: wetenschappelijke publikaties o.a. over waarnemingen en ringonderzoek van diverse soorten. K.N.N.V. Mededelingenblad (Vogelwerkgroep Amsterdam) jaarg. 7 no. 4: Ekskursieverslagen van: de Brabantse Biesbosch, vaartocht vanuit Den Helder, de Amsterdamse Waterleidingduinen, weekend op Texel, trektoch per auto door Noordelijke landen; De huidige toestand van de Diemerzeedijk, Verslag broedseizoen nestkasten op het Vogeleiland van het Amsterdamse Bos, Waarnemingen Amsterdamse Bos.