De Tjiftjaf (V.W.G. der C.J.N.) jaargang 15 nr. 2: Vlieland-vogelwerk zomer 1970, Braakballenonderzoek in de ruimste zin des woords, Waarnemingen jan.-apr. 1970, Waarnemingen en gegevens over watervogels en hun voedsel in het IJsselmeergebied, Stookoliepietentelling 4 april 1970. De Pieper (V.W.G.N. Hollands Noorderkwartier) jaargang 9 no. 5: Vogelbescherming met een grote V, Indrukken uit Turkije, Vangstcijfers van de Korverskboi op Texel, Nestassociatie van fuut en meerkoet, kletsende koeten, Terugmeldingen, Nieuws in vogelvlucht, Vondst van een geelsnavelduiker, Torenvalk vangt kramsvogel, Recensies.