De Strandloper (Ver. v. Vogelbesch. Noordwijk) jaarg. 2 no. 3: Voedselonderzoek bij de ransuil, Verslag vogelasiel, Het is nog goed vogelen in de AW. duinen, De grauwe klauwier, Wespendieven met vraagtekens, Waarneningen. Anser (Vogelbesch. Wacht N-Veluwe) jaarg. 7 no. 3: Katten een ernstige bedreiging voor onze vogels, De vogelvangst in Italië, Avifauna in Harderwijk van 1924, Het werd stil, Roodstaart in blik, Aankomstdata zomergasten 1970, Waarnemingen, Ekskursieverslagen, Terugmeldingen.