Anser (Vogelbesch. Wacht N.-Veluwe) jaarg. 7 no. 5: Eendenkooien, Verslag landelijk hroedvogelonderzoek 1970, Houtsnippen, Een vreemd (Steen)uilskuiken, Terugmeldingen, Radio-actieve eieren. De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 4 no. 9: Kursus-ekskursie naar Tienhovens kanaal op 22 november 1970, Waarnemingen Zuidelijk Flevoland, Verkeersslachtoffers, Dwergmeeuw, Een grote jager aan de Gooimeerdijk, Trekvogeltelling 2 nov. 1969 Gooimeerdijk, Ijseend in de Horstermeerpolder, Waarneming van een Cetti’s zanger, ”Vliegende ringen”, Trektelling op de Gooimeerdijk op 11 oktober 1970, De flora van Zuid-Flevoland.