DE XORHAAN (V.W.G.het Gooi e.o.) jaarg. 5 no 6 Avifauna van Hilversum, Verslag torenvalkennestkasten Zd. Flevoland 1970, Notities over ruziemakende roofvogels, verplaatsing van kuifmezennest en vroege waarnemingen van de zwartkop,Massale vogelsterfte in Zd. Flevoland, Avifauna van het Laegieskamp 19715 Waarom spreidt de aalscholver z ijn vleugels? Avifauna van midden-Nederland, Avifauna van Naarden, Veldwaarnemingen, Waarnemingen van reuzensterns. DE PIEPER (V.W.G. Noord-Holl. Noorderkwartier) jaarg. 7 no. 7 Nestkastenonderzöek in het Heilooërbos in 1958-1970, Terugmeldingen.