MEDEDELINGENBLAD (K.N.N.V. V.W.G. Amsterdam) jaarg. 9 no. 4: Aanvulling op ”de vogelwereld van het amsterdamse bos”, Inventarisatie Amsterdamse Bos 1971, V.W.G. nestkast-aktiviteit 1971, Broedvogelinventarisatie Flevopark 1971, Resultaten nestkasten 1971 in de Amstelveense parken, gemeentekwekerij, en begraafplaats Zorgvlied, Waarnemingen Amstelveen, Ekskursieverslagen, Waarnemingen Amsterdamse Bos, Waarnemingen in en om Amsterdam. DE STRANDLOPER (Ver. v. Vogelbesch. Noordwijk) jaarg. 3 no. 4: Broedvogelinventarisatie Noordduinen 1966-1971, De trek van de drieteenmeeuw, Een weekendje Falsterbö, Waarnemingen.