Overzicht Broedseizoen 1971 (Vogelwacht Franeker e.o.): Overzicht per rayon, Overzicht getelde paren en aantal gevonden nesten op bouw- en weiland per rayon. Totaal getelde paren over enkele jaren, Vergelijking gevonden nesten op bouw- en weiland over enkele jaren. Vergelijking aantal getelde paren en gevonden nesten over enkele jaren, Overzicht per soort, Verslag ringaktiviteiten en nestkastjes. DE Tjiftjaf (V.W.G. der C.J.N.) jaarg. 17 no. 1: Nestkastenverslag 1970, Inhoud van de verschenen Tjiftjafs jaarg. 10-15, Waarnemingen.