De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 6 no 5: Ekskursie naar het Laarder Wasmeer, Fenologie-onderzoek (vervolg), Vogels in mythen en legenden 4, Gooise vogels in grootvaders tijd, Notities over Mussenruzie en witkoppige Staartmees, Terugmeldingen, Zwervend door de Gooise natuurgebieden 3: het Naardermeer, Merkwaardige vondst. De Wulp (Ver. v. Vogelbesch. ’s Gravenhage e.o.) jaarg. 3 no 3: Het ringen van vogels, Vogelagenda, De Wulp, De ekskursie naar Schotland.