DG Pieper (V.W.G. Noordholl. Noorderkwartier) jaarg. 11 no. 6/7: Waterwild een uiterst schaars goedje, Het Vogel-Atlas-projekt, Verslag over de roofvogelstand in de A.W. duinen 1971, Zaanse veldervaring, Verslag Amelandweekend. De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 6 no. 6: Ekskursieverslagen van: Terschelling 23 en 24 april, Naardermeer 16 en 18 mei, Lekkerkerk en Groot Ammers op 3 juni. Verkort jaarverslag nestkastenonderzoek het Gooi 1970, Notities over Meerkoet en Zwarte Vouw, Waarnemingen uit Zuidelijk Flevoland, Overige veldwaarnemingen, Zwervend door de Gooise natuurgebieden 4: de bossen ten ZO van Hilversum.