De Pieper (V.W.G. N-Holl. Noorderkwartier) jaarg. 12 no. 3: Overzicht van de passage van zee- en kustvogels gedurende de herfst 1972, Mortaliteit en broedsukses bij de Kolgans. Idem no. 4: Verslag over de roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1972, De Distelvink in de Zaanstreek.