De Pieper (V.W.G. Noordholl.Koorderkwartier) jaarg.l2 no 8/9: Impressies uit polder Het Grootslag; Scholekster; Gedrag van Ekster op vogelvoer. Idem jaarg.l2 no 11: Het Amstelmeer als overwinteringsgebied voor waterwild. Idem jaargd. 12 no 12: Het Amstelmeer als overwinteringsgeMed froor waterwild II; Huiszwaluwen in de Zaanstreek in. 1973; Veldwaarnemingen.