De Pieper (V.W.G. N-Holl. Noorderkwartier) jaarg. 13 no 8/9: Nestkastaktie voor Torenvalken in West-Friesland. De Strandloper (Ver. v. Nat. en Vogelbesch. Noordwijk) jaarg. 6 no 3: Bewaking Zeearenden in Oost-Holstein; Voorjaarstrek over zee in de periode 21 tot 30 april 1974; Veldwaarnemingen febr., maart, april ’74.