De Korhaan (V.W.G. het Gooi e.o.) jaarg. 8 no. 5: Valkenvangst; Nachtekskursie langs de Waal 15/16 juni; Vogelweekend Schiermonnikoog 19-21 april ’74; Ekskursie Oppad (s’Graveland) 12 mei ’74; Waterhoentje; Terugmeldingen. Idem jaarg. 8 no. 6: Inventarisatie broedvogels van de Limiten 1974; Veldwaarnemingen; Broedvogelinventarisatie 1974 Gooimeerkust tussen Oud-Naarden en de haven van Huizen; Inventarisatie broedvogels van kwekerij Gooi en Eemlust 1974.