Deze rubriek verscheen voor het eerst in de Fitis jaargang 6 aflevering 1 (maart 1970) om de leden op de hoogte te houden van de ontvangen literatuur. Jammer genoeg is ze voor het laatst in het oktobernummer van 1976 verschenen. De redaktie wil u vanaf heden regelmatig berichten welke tijdschriften worden ontvangen; ze liggen bij mevr. Bloem ter inzage voor geinteresseerden.