Tot 1950 varen van de Reuzensterns slechts 12 waarnemingen in ons land bekend. De laatste jaren is deze soort echter in Nederland een regelmatige doortrekker. Dit blijkt uit een artikel van Trinus Haitjema in Limosa (1982/ nr 2). Hij beschrijft het voorkomen van de Reuzenstern op de zandplaat de Steile Bank in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland in de periode 1977- 1981. In die jaren liep het maximum aantal daar uiteen van 11 tot 20. Doorgaans arriveren de eerste Reuzensterns in de laatste week van juli. Tot eind augustus worden bijna alleen adulte exemplaren gezien, vanaf eind augustus vooral oudervogels met jongen. In de tweede helft van september trekken de Reuzensterns door naar het zuiden.