Watervogels 4e jaargang nr. 5 (december 1979) – De Hooge platen (een complex van slikken en zandplaten in de monding van de Westerschelde). – Fluctuaties in aantallen Krombekstrandlopers. – De relatie tussen de aard van de winter en het fourageren van de Brandgans in het Zuiderdiepgebied (Goeree-Overflakkee). – Kanttekeningen bij Goudpleviertellingen, – De Goudplevierentelling in nov. 1978 en de binnenlandtellingen van steltlopers in het algemeen. In nov. ’78 verbleven ruim 400.000 Goudplevieren in Nederland. De Pieper (Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier) 18e jaargang nr. 11 – Doortrek van jagers langs de kust van Texel in het najaar van 1978. – Verslag Goudplevieren-, Wulpen- en Kemphanentelling op 25 en 26 november 1978 in Noord-Holland. – Vondst van een Kleinste jager bij Enkhuizen. 18e jaargang nr. 12 – Ganzen in Noord-Holland, met name in de winter van 1978-’79 – Lezingen en ekskursies.