Mens en Vogel (Belisch verbond tot bescherming van Vogels) 17e jaargang nr. 4 okt/nov./ dec. ’79 – Onze vogels: de Hout- en Watersnip – Gasvlamslachtoffers op de Noordzee – Anti-jacht manifestatie aan Belgisch-Franse grens – Franse en Nederlandse jachtmethoden – Steeds meer vogelvangst in Vlaanderen – Geen jacht op de Houtsnip meer in Vlaanderen – Fazantenkanonnen – De Europese Rietganzen – De Winterkoning en het begrip territoriumnest – Onze vogels: De Goudplevier en de Zomertaling