Watervogels 5e jaargang nr. okt. 1980 – Territoriaal gedrag bij Wulpen buiten het broedgebied. – De Rietgans op Oost-Flakkee. – Over de nauwkeurigheid van waterwildtellingen. – Een herplaatsing van het artikel uit de Tjiftjaf jaargang 23 (1978), waarin geëxperimenteerd wordt met dia’s van groepen bonen. Uit proeven is gebleken dat tellingen van de individuele waarnemer vaak niet tussen de +10% en -10% van de juiste waarde liggen. De kans dat de schatting tussen deze grenzen ligt, neemt sterk af met de toename in aantal.