Watervogels 6e jaargang nr. 1 – Waarnemingen over de terugtrek van de Kolgans van 28 febr.- 3 mrt. 1980 te naren (Gr.). – Voorkomen en gedrag van ZwarLkopmeeuwen langs de Rijn tussen Rhenen en Heteren in 1974-’79 – Aantalsveranderingen bij de Grauwe gans langs net Hollandsdiep-Haringvliet – Het verscnil in koptekening bij nestjongen van Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw – Het patroon van de trek van de Scholekster voor Scheveningen.