In Vogelvlucht ( Vogelstudiegroep Limburg) jaargang nr. 1 – apr. 1981 – Het voorkomen van de Blauwe kiekendief in Limburg in de winters 1977 – ’78 t/m 1979 – ’80. – Inventarisatie van de Roek in Limburg (1980). Er bleken gelukkig weer meer Roeken te broeden ( k nieuwe en 1 verloren gegane kolonie) met in totaal paren ( in 1979 825 paren). – Atlasproject voor winter- en trekvogels in district 8. – Broedvogelonderzoek. – Waarnemingen.