In vogelvlucht (Uitgave van de Vogelstudiegroep Limburg) 4de jaargang no.2 1981. -Najaarstrek van Europese kanarie en Putter. -Broedvogelinventarisatie van enkele delen van de Brunssummerheide in 1979. -Haviken en vragen. -Voorlopige resultaten Atlasprojekt vinter-en trekvogels in distrikt 18. -Parathion-vergiftiging van Buizerden bij Bemelen.